7 wskazówek, jak napisać idealny list motywacyjny

list-motywacyjny-7-porad

Łatwiej będzie Ci zdobyć wymarzoną pracę, jeśli poprzesz swoje CV list motywacyjny. Te wskazówki pomogą Ci zrobić to dobrze.

1. Uzasadnij swoją skuteczność

Nic w liście nie jest tak chwytliwe jak informacja o tym, jak możesz przydać się potencjalnemu pracodawcy, jak Twoje doświadczenie i wiedza pomogą firmie się rozwijać.

Co robić?  Jasno i na temat opisz, jak możesz pomóc. Nie  opisuj tylko umiejętności, ale wyjaśnij, w jaki sposób będą one przydatne w pracy.

2. Mów krótko

Jeśli nie udajesz, że jesteś twórczym autorem, lepiej opisać wszystko tak krótko i jasno, jak to możliwe. Rekruterzy skanują listy motywacyjne oczami i filtrują je według słów kluczowych. Szanują i cenią jakość zwięzłości. Nie zapominaj, że celem Twojego listu jest przyciągnięcie uwagi i skłonienie Cię do przeczytania całego CV.

Co robić?  Skróć tekst do kilku zdań, jasno stwierdzając, dlaczego jesteś najlepszym kandydatem.

3. Znajdź i użyj tajnego sygnału

Poszukując pracowników, wiele firm umieszcza w opisie stanowiska tzw. tajny sygnał. Jest to słowo kluczowe lub cecha, której oczekują od kandydatów.

Każdy kandydat, który odpowie na te informacje w swoim liście motywacyjnym, prawdopodobnie weźmie udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Co robić?  Przeczytaj uważnie opis i wyjaśnij, że interesuje Cię konkretna praca (a nie tylko wysyłanie pakietów CV).

4. Wybierz odpowiedni format

Najlepsze listy motywacyjne to wiadomości niestandardowe. Na przykład dwa krótkie akapity pełne zaufania, połączone z listą sugestii dotyczących ulepszenia firmy. Te e-maile przyciągają uwagę nie tylko ze względu na listy, ale także dlatego, że różnią się od innych.

Pamiętaj, że CV pomaga znaleźć pracę, ale list motywacyjny w tym sensie jest głównym kluczem do sukcesu.

Co robić?  Poświęć trochę czasu na zaprojektowanie  listu motywacyjnego, preferuj krótkie formaty.

5. Podaj dane kontaktowe

Pierwszą rzeczą, którą rekruter chce zrobić po przeczytaniu świetnego listu motywacyjnego, jest skontaktowanie się z kandydatem. Uprość to zadanie.

Co robić?  W treści wiadomości umieść numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, abyśmy mogli szybko umówić się z Tobą na rozmowę.

6. Podkreśl, że łatwo uczysz się nowych rzeczy.

Kandydaci, którzy wykazują zdolność szybkiego uczenia się, są najcenniejsi dla firm każdego typu i wielkości. W końcu potrafią szybko przechodzić z jednej pozycji na drugą, dostosowując się do zmian.

Co robić?  Wskaż w liście taką cechę, jak zdolność szybkiego uczenia się, a  będziesz mógł podzielić się nią z innymi kandydatami.

7. Pokaż, że potrafisz przystosować się do zmian

Zawsze zwraca się uwagę na osoby posiadające szeroką bazę znajomych i kontaktów, ponieważ łatwo dostosowują się do zmian i rozwiązują zadania, których potrzeby władze mogą nawet nie być świadome.

Co robić?  Powiedz nam, że stale poszerzasz zakres swoich zainteresowań i zadań.

Co składa się na skuteczny list motywacyjny?

Listy motywacyjne powinny być krótkie – najlepiej nie dłuższe niż 1 strona – i często zawierają pojedyncze odstępy między wierszami. Treść można ogólnie podzielić na sześć sekcji:

 • Dane adresata i data przesłania
 • Powitanie otwierające
 • Deklaracja celu i informacje administracyjne
 • Podsumowanie głównych wyników badań i implikacji
 • Oświadczenia lub informacje wymagane przez czasopismo
 • Zamykam pozdrowienia i Twoje dane kontaktowe

Przyjrzyjmy się wskazówkom dla każdej sekcji. I nie zapomnij pobrać szablonu , który pokazuje, że te wskazówki są już dostępne.

1. Dane adresata i data złożenia

 • Sprawdź na stronie internetowej czasopisma nazwisko redaktora, który zajmuje się zgłoszeniami; może to być redaktor naczelny lub redaktor przypisany do Twojego regionu geograficznego. Jeśli nie podano redaktora odpowiedzialnego za obsługę, skieruj swój list motywacyjny do redaktora naczelnego. Niektóre czasopisma proszą o wskazanie konkretnego redaktora specjalizującego się w danej dziedzinie.
 • Wpisz imię i nazwisko adresata w lewym górnym rogu strony.
 • Zapisz datę poniżej. Aby zminimalizować liczbę podziałów wierszy w liście motywacyjnym (i pomóc ograniczyć go do jednej strony tekstu), możesz, jeśli chcesz, umieścić datę po prawej stronie.
 • Należy pamiętać, że daty zapisane wyłącznie cyframi mogą być mylące: 02.03.2017 można odczytać jako „2 marca 2017” w języku brytyjskim i „3 lutego 2017” w amerykańskim angielskim. Użycie formatu „3 lutego 2017 r.” lub „3 lutego 2017 r.” jest jasne.

2. Powitanie otwierające

 • Wpisz tytuł i nazwisko adresata (bez imienia); na przykład „Profesor Brown” lub „Dr. Baker” (brytyjski angielski: „Dr Baker”).
 • Jeśli nie możesz znaleźć redaktora na stronie czasopisma, możesz użyć zwrotu powitalnego „Szanowny Redaktorze”.
 • Na końcu powitania początkowego możesz użyć przecinka lub dwukropka; to znaczy „Szanowny Doktorze Baker” lub „Szanowny Doktorze Baker:” (w brytyjskim angielskim używa się przecinka; w amerykańskim angielskim używa się któregokolwiek z nich, ale dwukropek jest uważany za bardziej formalny).

3. Deklaracja celu i informacje administracyjne

 • Jasno określ cel swojego listu (że przesyłasz manuskrypt), a następnie podaj tytuł manuskryptu, nazwiska autorów (lub pierwszego autora „Brown et al.”) i typ artykułu (np. artykuł oryginalny).
 • W odniesieniu do rodzaju artykułu należy używać własnej terminologii czasopisma; na przykład niektóre czasopisma używają terminu „artykuły zwykłe” w odniesieniu do pełnego artykułu badawczego, podczas gdy inne używają między innymi terminów „oryginalne zgłoszenia”, „pełne artykuły”, „artykuły oryginalne”.
 • Zobacz szablon programu Word do pobrania , w którym znajdziesz przykładowe zdanie, które jasno i zwięźle przedstawia te informacje.
 • Jeśli Twoje zgłoszenie składa się z wielu plików, rozważ podsumowanie ich w jednym krótkim zdaniu, aby redaktor czasopisma miał pewność, że wszystkie pliki zostały otrzymane; na przykład: „W sumie jest 8 plików: 1 główny plik rękopisu, 1 plik zaznaczeń, 3 pliki rysunków, 1 plik tabeli, 1 plik danych uzupełniających i 1 plik rysunków dodatkowych”.

4. Podsumowanie głównych wyników badań i implikacji

 • W nowym akapicie podsumuj cel swoich badań (lukę badawczą lub problem, którego dotyczą), główne ustalenia i na koniec implikacje tych ustaleń. To Twoja główna szansa, aby podkreślić wartość swojej pracy redaktorowi czasopisma, dlatego pisz krótko i treściwie. (Redaktorzy czasopism mogą otrzymywać tysiące artykułów rocznie, a wielu z nich wypełnia obowiązki redakcyjne oprócz własnych harmonogramów badań i zajęć dydaktycznych, dlatego należy starać się ułatwić im pracę, dostarczając możliwie zwięzłe streszczenie).
 • Pamiętaj, aby dostosować swoje wypowiedzi tak, aby były zgodne z gronem czytelników czasopisma. Na przykład, jeśli przesyłasz artykuł do bardziej ogólnego czasopisma, które ma zróżnicowane grono czytelników, podkreśl możliwy wpływ, jaki Twoje odkrycia mogą mieć w wielu dziedzinach. I odwrotnie, jeśli zgłaszasz publikację o wąskim zakresie, możesz opisać swoje ustalenia w bardzo szczegółowy sposób.
 • Unikaj prostego odtwarzania zdań dosłownie ze streszczenia, które redaktor czasopisma prawdopodobnie przeczyta w następnej kolejności. Zamiast tego, jeśli weźmiesz zdania ze swojego streszczenia jako podstawę do pracy, spróbuj stworzyć znacznie krótsze streszczenie, które wyraźnie pasuje do zainteresowań czasopisma i podkreśla konsekwencje twojej pracy dla czytelników czasopisma. W rzeczywistości wytyczne Nature wyraźnie stwierdzają, że należy „unikać powtarzania informacji, które są już obecne w streszczeniu i wstępie”.
 • Kiedy stwierdzasz, że uważasz, że Twoja praca dobrze pasuje do czasopisma, pamiętaj, aby nie używać przesadnych pochlebstw. Unikaj używania słów „ceniony” i „prestiżowy” do opisu czasopisma: „Wierzymy, że te ustalenia zainteresują czytelników Twojego czasopisma.ceniony/prestiżowydziennik.”
 • Redaktorowi czasopisma pomocne będzie określenie, czy Twoja praca bezpośrednio odnosi się do artykułu opublikowanego przez innego autora w tym samym czasopiśmie. Wspomnij także, czy Twoje badanie ściśle wiąże się z wcześniej opublikowaną pracą lub ją rozszerza, aby było jasne, dlaczego przesłany manuskrypt jest nowatorski lub na tyle ważny, aby go opublikować.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *