Czy pracodawca może badać alkomatem pracowników? Nowe zasady w 2023 roku

alkomat-w-pracy

Nowe przepisy dotyczące badań alkomatem pracowników, obowiązujące od 21 lutego 2023 roku, budzą wiele pytań wśród działów kadr i płac. Ustawa precyzyjnie określa, kiedy pracodawca może przeprowadzić badanie alkomatem, uwzględniając legalność oraz konieczność ochrony pracowników i mienia.

Artykuł omówi zmiany wprowadzone przez ustawę, zwracając uwagę na wyzwania, jakie stawiają przed pracodawcami.

Zmiana przepisów

Nowe zasady wprowadzają dwie formy kontroli trzeźwości pracowników, determinujące możliwość wykonywania obowiązków służbowych, czyli:

  • Przeprowadzenie prewencyjnej kontroli
  • Przeprowadzenie kontroli w sytuacji uzasadnionego podejrzenia

Stwarza to konieczność odpowiedniego dostosowania się do nowych realiów.

Konsekwencje dla pracowników – Brak prawa odmowy

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik nie ma prawa odmówić badania alkomatem. Pracodawca uzyskał uprawnienia do przeprowadzania kontroli trzeźwości, a wynik badania decyduje o dopuszczeniu pracownika do wykonywania obowiązków.

Kto przeprowadza badanie trzeźwości?

Zakres kontroli trzeźwości, przeprowadzanej prewencyjnie przez pracodawcę, musi być jasno określony w regulaminie pracy. Pracodawca może teraz, zgodnie z nowelizacją, przeprowadzać badania, jednak musi spełnić określone warunki.

Odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP. Pracownik w stanie nietrzeźwości stwarza zagrożenie dla siebie i innych, co zobowiązuje pracodawcę do reagowania na nieprawidłowości. Kodeks pracy umożliwia ukaranie pracodawcy w przypadku niestosowania się do zasad BHP.

Szkolenia kadry i płace – Klucz do zrozumienia zmian

Dynamiczne zmiany w zasadach kontroli trzeźwości wymagają od działów kadr i płac dostosowania się do nowych realiów. Szkolenia kadry i płace w zakresie nowych przepisów są niezbędne, aby pracownicy mieli pełną świadomość postanowień i zasad postępowania.

Podsumowanie

Zmiany w prawie dotyczące kontroli trzeźwości pracowników stawiają przed działami kadr i płac wiele nowych wyzwań. Szkolenia kadry i płace oferowane przez Centrum Verte są doskonałym rozwiązaniem, pomagającym zrozumieć nowe przepisy i dostosować się do nich. Pamiętajmy, że świadomość i edukacja w tym zakresie są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Kliknij w link i poznaj dostępne kursy: Szkolenia kadry i płace

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *