Jak wygląda program wsparcia przy likwidacji stanowisk pracy?

Zwolniennie z pracy

Zwolnienia mogą niekorzystnie wpłynąć na wizerunek firmy. Nierzadko są też trudnym przeżyciem dla pracowników. Stąd coraz częściej właściciele firm decydują się na skorzystanie z programu wsparcia przy likwidacji stanowisk pracy. W tym artykule wyjaśniamy, czym on jest i jak wygląda proces jego wdrażania.

Czym charakteryzują się usługi outplacement?

Usługi outplacement mogą być różnie definiowane. Najczęściej określa się je jako system łagodnych zwolnień lub zwolnień monitorowanych. Są to różnego rodzaju działania podejmowane przez pracodawcę na rzecz pracowników zagrożonych wypowiedzeniem, tych na wypowiedzeniu lub już zwolnionych (do 6 miesięcy od zakończenia stosunku pracy). Mają one przede wszystkim pomóc im w radzeniu sobie z utratą pracy i znalezieniu jak najlepszego stanowiska.

Program wsparcia przy likwidacji stanowisk pracy może być realizowany indywidualnie lub grupowo. Spotkania indywidualne są bardzo często tworzone z myślą o wyższej kadrze menadżerskiej i specjalistach. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/outplacement

Program wsparcia zmiany zawodowej — od czego zacząć? 

W niektórych sytuacjach pracodawca jest zobowiązany do wprowadzenia w swojej firmie programu wsparcia zmiany zawodowej. Dzieje się tak, gdy w ciągu 3 miesięcy zwolni minimum 50 osób. Mówi o tym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Po stronie właściciela firmy leży też finansowanie tych działań. Może jednak liczyć na wsparcie jednostek administracji publicznej lub innych organizacji.

Niektórzy pracodawcy dobrowolnie decydują się zastosowanie tego typu programu. Może on przynieść firmie wiele korzyści. Jednak, aby tak się stało, należy dobrze się przygotować. Odpowiednie działania trzeba poprzedzić:

  • diagnozą sytuacji, w tym zaznajomieniem się z przepisami prawa,
  • opracowaniem strategii,
  • zapoznaniem stron z przygotowanymi narzędziami pracy,
  • omówieniem sposobów realizacji programu,
  • określeniem budżetu firmy na ten cel,
  • zbadaniem sytuacji na lokalnym rynku pracy — dzięki temu łatwiej dopasować ofertę usług do potrzeb i oczekiwań zwalnianych pracowników.

Należy też podjąć decyzję, czy program będzie realizowany przy pomocy zasobów wewnętrznych, czy przez firmę zewnętrzną. Zarząd może też wcielić go w życie wspólnie z wybranym podmiotem np. z agencją zatrudnienia lub instytucją szkoleniową.

Działania podejmowane przez firmy w ramach outplacement

Firmy mogą zdecydować się na różnego rodzaju działania prowadzone w ramach outplacementu. Najważniejsze jest to, aby były one jak najlepiej dopasowane do potrzeb i oczekiwań zwalnianych pracowników. Powinny stanowić dla nich realną pomoc w znalezieniu jak najlepszej pracy. Mogą to być np. doradztwo w zakresie strategii i technik autoprezentacji oraz szkolenia pomocne w zdobyciu umiejętności potrzebnych do dalszego rozwijania kariery. 

Wsparcie zmiany zawodowej — czy warto?

Programy mające na celu wsparcie zmiany zawodowej zwalnianych pracowników to dla nich szansa na rozwój. Działania takie wpływają też pozytywnie na firmę m.in. poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia napięć wewnątrz organizacji, obniżenie wydajności pracy, a także utrzymanie dobrego wizerunku firmy lub jego poprawę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *