Najlepiej płatne zawody w Polsce

Najlepiej płatne zawody

Faktem jest, że wszyscy pracujemy dla pieniędzy. Niektórzy mogą się oburzać, mówiąc, że praca powinna być pasją i dawać przyjemność, jednak niestety niewielka cząstka społeczeństwa ma taki przywilej. Mówi się także, że pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy ciężko żyć, i z tym zgadzają się wszyscy. 

Wraz z rozwojem technologii jedne profesje zanikają, natomiast tworzą się także nowe. Młodzi ludzie stają więc przed ciężkimi wyborami. Chcą wybrać zawód przyszłościowy i przynoszący jednocześnie jak największe korzyści. Najbardziej cenionymi profesjami bez wątpienia są te, w których potrzeba unikalnych umiejętności.

Jeśli zastanawiasz się, w jakich zawodach możesz zarobić wielokrotność najniższej krajowej, sprawdź poniższy artykuł.

W jakich branżach najlepiej się zarabia?

Informatyka, finanse, handel, telekomunikacja, to branże, w których w ostatnich latach można było liczyć na jedne z najatrakcyjniejszych zarobków. Jakie zawody w obecnym czasie są najbardziej opłacalne?

Według raportu stworzonego przez GUS najwyższe przeciętne występowały w obszarach:

1. Informatyka i telekomunikacja – 9270 zł brutto

W ramach tej sekcji wyróżnia się następujące działy:

 • telekomunikacja,
 • działalność wydawnicza,
 • nadawanie ogólnodostępnych i abonamentowych programów,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność związana z produkcją nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych i muzycznych, programów telewizyjnych.
 • działalność usługowa w zakresie informacji,

2. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 9113 zł brutto

W ramach tej sekcji wyróżnia się następujące działy:

 • ubezpieczenia,
 • fundusze emerytalne,
 • finansowa działalność usługowa (np. doradztwo finansowe).

3. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 9113 zł brutto

W ramach tej sekcji działy związane są z:

 • energią elektryczną,
 • gorącą wodą,
 • parą wodną,
 • gazem,

4. Górnictwo i wydobywanie – 7957 zł brutto

W ramach tej sekcji wyróżnia się następujące działy:

 • wydobywanie węgla brunatnego i kamiennego,
 • górnictwo rud metali,
 • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego.

5. Działalność profesjonalna, techniczna i naukowa – 7633 zł brutto

W ramach tej sekcji wyróżnia się następujące działy:

 • działalność w zakresie architektury i inżynierii,
 • badania naukowe i prace rozwojowe,
 • działalność weterynaryjna,
 • działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
 • działalność firm centralnych, doradztwo związane z zarządzaniem,
 • reklama, badanie rynku i opinii publicznej.

Ranking najlepiej płatnych zawodów

\"najlepiej

Marzeniem większości ludzi na rynku jest znalezienie pracy, która będzie nie tylko satysfakcjonująca, ale także będzie przynosiła zadowalające wynagrodzenie. Jednak dla każdego znaczenie słowa „zadowalające” jest inne, zatem poniżej przedstawiliśmy zestawienie najlepiej płatnych zawodów. Każde z nich przedstawia zarobki, opis danego stanowiska pracy oraz podpowiedź, jak zacząć pracę na danym stanowisku.

10. Inżynier do spraw jakości

Zarobki: 6 070 PLN

Opis stanowiska pracy: Inżynier ds. jakości odpowiedzialny jest za wszystkie fazy procesu produkcyjnego, kontroluje je, by zapewnić jak najwyższą jakość towarów. Praca inżyniera ds. jakości opiera się między innymi na opracowywaniu planów kontroli, prowadzeniu postępowania reklamacyjnego, dopuszczaniu do produkcji, analizach i badaniach laboratoryjnych, a także dokumentowaniu ich wyników.

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: Od inżyniera ds. jakości zazwyczaj wymaga się wyższego wykształcenia, choć niekoniecznie technicznego. Powinien on rozumieć podstawy technologicznych procesów, które mają być kontrolowane. Potrzebną wiedzę zdobyć można również na wszelakich kursach i szkoleniach. Pracodawca oczekuje głównie znajomości i umiejętności odczytywania norm oraz rysunków technicznych. Ważna jest także znajomość wymagań i narzędzi jakościowych stosowanych do rozwiązywania problemów oraz wiedza z zakresu przeprowadzania różnych badań laboratoryjnych.

9. Analityk finansowy

Zarobki: 6 680 PLN

Opis stanowiska pracy: Analityk finansowy tworzy prognozy i plany wieloletnie, nadzoruje ich realizację oraz uczestniczy w przygotowywaniu rocznego budżetu. Tworzy także analizy finansowe i raporty, kontroluje koszty, a także analizuje rentowności produktów.

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: Pracodawca wymaga wykształcenia wyższego, najlepiej o kierunku ekonomicznym typu finanse i rachunkowość. Część uczelni utworzyła specjalne kierunki o specjalności „analityk finansowy”. Analitycy finansowi pracują z dużymi bazami danych oraz wykorzystują systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i systemy wspomagające. Przy ubieganiu się o pracę dodatkowym atutem jest posiadanie międzynarodowych certyfikatów zarządzania finansami np. ACCA, CIA, CFA, dlatego też warto je zdobywać.

8. Project Manager

Zarobki: 6 630 PLN

Opis stanowiska pracy: Zadaniem kierownika projektu jest planowanie, realizacja i efekt końcowy projektu. Stanowisko to pojawia się w wielu branżach – budownictwo, IT, finanse. Project manager buduje zespół, ustala priorytety zadań, tworzy harmonogramy, identyfikuje i decyduje o rozwiązaniu problemów, kontroluje wydatki i budżet, nadzoruje postęp prac.

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: W przypadku tego zawodu głównie liczą się umiejętności, choć podstawową wiedzę z kierowania projektem można zdobyć na odpowiednich studiach z project management. Dużą dawkę wiedzy przynoszą także kursy i szkolenia, a pracodawcy zwracają często uwagę na certyfikaty.

7. Programista

Zarobki: 7 500 PLN

Opis stanowiska pracy: Tak niska pozycja w rankingu spowodowana jest tym, że programista jest pojęciem ogólnym i branża ta obejmuje wiele różnych funkcji. Wśród programistów istnieją jedna z najlepiej płatnych stanowisk w Polsce – architekt oprogramowania lub Senior Java Developer. Zadaniami programistów są m.in.: tworzenie aplikacji i programów komputerowych przy wykorzystaniu języków oprogramowania oraz testowanie, naprawianie błędów i udoskonalanie.

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: Kolejna branża, w której cenniejsza jest wiedza i umiejętności od wykształcenia. Wielu topowych programistów tzw. samouki, zainteresowani tematem postanowili sami zdobywać wiedzę. Na początku należy wybrać język programowania, w którym chcemy się rozwijać i się w nim doskonalić. Po opanowaniu jednego można wybrać kolejny, co znacząco wpłynie na pozycję na rynku. 

6. Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Zarobki: 7 730 PLN

Opis stanowiska pracy: Specjalista ds. bezpieczeństwa IT zajmuje się obszarem logicznym obejmującym tworzenie i zarządzanie systemami ochrony sił własnych oraz bezpieczeństwem fizycznym, czyli np. kartami magnetycznymi do budynków i kamerami CCTV. Największe zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa IT jest w branży finansowej – banki, firmy świadczące usługi finansowe, ubezpieczyciele. Zapotrzebowanie na specjalistów rośnie, ponieważ rośnie także liczba ataków w przestrzeni internetowej tzw. cyberataków. 

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: Pracodawca często zwraca uwagę na wyższe wykształcenie informatyczne, czy telekomunikacyjne, aczkolwiek nie jest to regułą. Od kandydata wymaga się opanowanych podstaw programowania, praktyki dotyczącej bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych oraz znajomości narzędzi weryfikujących bezpieczeństwo IT. Administrowanie systemami – Linux i Microsoft również nie powinno stanowić problemu osobie ubiegającej się o stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa IT. 

5. Kontroler finansowy

Zarobki: 7 800 PLN

Opis stanowiska pracy: Głównym zadaniem kontrolera finansowego jest nadzór nad finansami firmy poprzez m.in.: nadzór nad działaniami księgowości, zgodność wydatków z założonym budżetem, weryfikacja sprawozdań finansowych. Ocenia on także sytuację firmy i jest osobą, która zajmuje się doradztwem w zakresie obniżania kosztów. Monitorowanie możliwych zagrożeń oraz szans na poprawę sytuacji finansowej również należy do jego obowiązków. Przygotowuje także roczny budżet firmy, wieloletnie plany, analizuje rentowność oraz przygotowuje raporty zarządcze dla kierownictwa firmy.

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: Najczęściej wymagane jest wykształcenie wyższe o specjalności finanse i rachunkowość. Mile widziane jest także kilkuletnie doświadczenie zdobyte w instytucjach finansowych (np. jako specjalista ds. kontrolingu). Od kontrolera finansowego wymaga się także znajomości prawa finansowego oraz szerokiej wiedzy na temat analizy finansowej. Ubiegający się o to stanowisko powinni także posiadać międzynarodowe certyfikaty zarządzania finansami np. CIMA, ACCA.

4. Radca prawny

Zarobki: 8 110 PLN

Opis stanowiska pracy: Radcą prawnym jest osoba, która pomaga w sferze prawnej oraz reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami. Zajmują się sprawami gospodarczymi, pracowniczymi, administracyjnymi, rodzinnymi i cywilnymi. Radca prawny sporządza pisma procesowe, projekty umów, opinie prawne i inne dokumenty związane z bieżącą działalnością kancelarii prawnej, dba o właściwy obieg dokumentów i ich kompletność, a także wydaje opinie prawne.

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: Droga do objęcia stanowiska radcy prawnego z pewnością nie należy do najprostszych. Nie obejdzie się z pewnością bez ukończenia studiów prawniczych, które trwają 6 lat, a następnie aplikacji radcowskiej, która trwa kolejne 3 lata. Po takim czasie zdać należy egzamin radcowski, dzięki któremu można zostać wpisanym na listę radców prawnych. Do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji przystąpić mogą jedynie: doktorzy nauk prawnych i osoby z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Radca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i móc korzystać w pełni z praw publicznych.

3. HR business partner

Zarobki: 8 690 PLN

Opis stanowiska pracy: Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku HR business partner jest opracowywanie strategii zarządzania pracownikami, a później wdrażania i nadzorowania jej. We współpracy z menedżerami firmy dba o to, aby sposób,w jaki jest zarządzany zespół, wspomagał realizację założonych przez firmę celów.

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: Osoba ubiegająca się o takie stanowisko powinna posiadać wyższe wykształcenie związane z Human Resources. Najlepszym kandydatem jest osoba, która potrafi łączyć cele biznesowe z tzw. HR-em miękkim. Doświadczenie niezbędne do ubiegania się o dane stanowisko zdobyć można pracując jako specjalista do spraw HR, konsultant kariery, czy poprzez pracę w dziale personalnym. 

2. Brand manager

Zarobki: 8 300 PLN

Opis stanowiska pracy: Menedżer ds. marki odpowiada za promocję produktów firmowych, za sukces marketingowy, a co za tym idzie – za sukces sprzedażowy. Największą rolę odgrywa przy wprowadzaniu na rynek nowej usługi, czy towaru. To brand manager tworzy plany i strategie rynkowe, kieruje zespołami zajmującymi się promocją, tak by podnosić w ten sposób sprzedaż i zyski. 

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: Podczas wybierania właściwego kandydata na stanowisko brand manager, pracodawca zwraca uwagę i bardziej skłania się ku zatrudnieniu osoby z wyższym wykształceniem, szczególnie na kierunkach powiązanych z zarządzaniem i marketingiem. Wymaga się także bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, bowiem stanowiska te powstają głównie w dużych międzynarodowych firmach. Pracownik ubiegający się o dane stanowisko powinien posiadać szeroką wiedzę i umiejętności związane z marketingiem, promocją, reklamą i public relations.

1. Key account manager

Zarobki: 9 510 PLN

Opis stanowiska pracy: Osoba na stanowisku key account manager zajmuje się bezpośrednią obsługą klientów korporacyjnych, czyli największych i najważniejszych klientów. Zadaniem takiej osoby jest doradzanie i opieka, a także negocjacja warunków sprzedaży produktów lub usług. Analizuje dane rynkowe dotyczące danej branży, poczynań konkurencji i konsumentów oraz koordynuje realizację umów. Key account manager jest ściśle powiązany i współpracuje z działem zajmującym się marketingiem np. podczas akcji promocyjnych.

Jak rozpocząć pracę na tym stanowisku: Pracodawcy utrzymują, że kluczową rolę odgrywa doświadczenie w sprzedaży lub marketingu, jednak oczekują także wykształcenia wyższego najlepiej ekonomicznego w specjalności związanej z marketingiem i zarządzaniem lub technicznego w branży teleinformatycznej. Od kandydata wymaga się doskonałej znajomości języka angielskiego, wysokiej odporności na stres i umiejętności negocjacyjnych i prezentacyjnych, gdyż będzie pewnego rodzaju wizytówką firmy podczas spotkań z kluczowymi klientami. Kandydaci powinni także bardzo dobrze orientować się w branży, w której ubiegają się o stanowisko.

Podsumowanie

W większości przypadków najbardziej ceni się doświadczenie, umiejętności, chęć poszerzania swojej wiedzy poprzez kształcenie na kursach i szkoleniach. Obecnie kompetencje kandydata sprawdzane są najczęściej w praktyce, co nie oznacza, że wykształcenie jest bez znaczenia, bowiem w niektórych przypadkach jest wręcz kluczowe np. radca prawny. 

W rankingu nie wymieniono dyrektorów, czy prezesów – chociaż to oni zdecydowanie posiadają najwyższe zarobki niezależnie od branży.

Jeżeli szukasz najbardziej opłacalnych zawodów w Polsce, w których wysokość zarobków jest zdecydowanie wyższa niż średnia krajowa, wiesz już, gdzie ich szukać 😉

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *