Promesa zatrudnienia — czym jest i kiedy można ją podpisać?

Promesa zatrudnienia

Szukasz zatrudnienia, ale obawiasz się, że przez długi okres wypowiedzenia umowy o pracę nie zdołasz znaleźć interesującej oferty? Nie martw się! Możesz skorzystać z promesy zatrudnienia, która gwarantuje zatrudnienie po ustalonym terminie. Jest to świetne rozwiązanie, które przydaje się zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Co to jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia jest w skrócie umową przedwstępną zobowiązującą pracodawcę do zatrudnienia danej osoby w niedalekiej przyszłości. Jest umową cywilnoprawną, która stanowi zabezpieczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca zapewnia, że zatrudni daną osobę, a pracownik zobowiązuje się, że przyjmie ofertę pracy.

Jest to dokument, który pomaga osobom poza granicami kraju lub obecnie zatrudnionym w szukaniu nowej posady. Przydaje się również w sytuacji, gdy pracownik wie, że okres wypowiedzenia trwać będzie przez określoną ilość czasu.

Według Art. 389 § 1. umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Jakie informacje powinny być zawarte w promesie zatrudnienia?

Jako że promesa zatrudnienia jest regulowana przepisami prawa cywilnego, powinna zawierać informacje takie jak:

  • dane osobowe obu stron,
  • miejsce wykonywania obowiązków,
  • wymiar pracy,
  • wysokość umówionego wynagrodzenia,
  • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,

Oprócz tego, w umowie przedwstępnej o pracę można zawrzeć również informacje na temat konsekwencji w przypadku niezawarcia umowy. Jest to bardzo przydatne i chroni zarówno pracodawcę, jak i pracownika przed niespodziewaną zmianą decyzji. Warto zatem określić konsekwencje już na etapie sporządzania promesy zatrudnienia.

Kiedy zawarcie promesy jest istotne?

W przypadku gdy staramy się o pozwolenie na pobyt za granicą, promesa zatrudnienia może okazać się dokumentem ratującym skórę. W niektórych krajach wymagane jest posiadanie zapewnienia, że dana osoba podejmie się pracy w danym kraju. Bez tego bardzo trudno jest dostać pozwolenie na przebywanie w państwie lub przedłużenie wizy.

Z punktu widzenia pracodawcy, promesa jest zabezpieczeniem, że pracownik, który obecnie nie może zostać zatrudniony, podejmie się pracy w firmie. W takim przypadku może bez obaw zakończyć proces rekrutacji i czekać na moment, w którym nowy pracownik będzie mógł rozpocząć pracę. Taka umowa daje pewność, że pracownik nie zrezygnuje, a gdy już to zrobi, pracodawca otrzyma umówione odszkodowanie. Jest to zatem metoda, która pozwala zmienić pracę bez stresu.

Zawarcie promesy zatrudnienia jest również istotne dla pracownika, który przez długi czas pracował w jednej firmie. W Kodeksie Pracy zawarte są informacje na temat okresu wypowiedzenia i bardzo rzadko zdarza się, że pracodawca pozwala takiej osobie odejść z dnia na dzień. Umowa przedwstępna o pracę jest zatem gwarancją, że po uzgodnieniu warunków zatrudnienia, nowy pracodawca zatrudni wybraną osobę po zakończeniu zobowiązań w starej firmie.

Zawieranie promesy zatrudnienia jest zatem świetnym rozwiązaniem, które daje spokój stronie zatrudniającej, jak i szukającej pracy.

Jakie są zalety promesy zatrudnienia?

Do głównych zalet promesy zatrudnienia należą:

  • możliwość przedłużenia pobytu w kraju
  • możliwość otrzymania zgody na wjazd do kraju
  • zabezpieczenie pracownika i pracodawcy przed zmianą decyzji drugiej strony
  • gwarancja, że pracownik podejmie się pracy w danym terminie

Oprócz tego promesa jest także pierwszym testem pracownika i pracodawcy. W przypadku, gdy któraś ze stron zdecyduje się zerwać umowę, z jednej strony będziesz zawiedziony, ale z drugiej unikniesz potencjalnych przyszłych problemów. Skoro pracodawca lub pracownik zerwał umowę na samym początku współpracy, co mogłoby wydarzyć się za jakiś czas?

Co grozi za zerwanie umowy przedwstępnej o pracę?

Jak w przypadku każdej umowy przedwstępnej, jej zerwanie wiąże się z konsekwencjami. Jeśli jedna ze stron zdecyduje się nie dotrzymać zobowiązania, druga strona może żądać odszkodowania. Pracownik może również domagać się podpisania umowy, której postanowienia zostały zawarte w promesie zatrudnienia.

\"Czym

O konsekwencjach niedotrzymania umowy decydują obie strony. Ze strony pracownika, można domagać się odszkodowania wysokości normalnej pensji pomnożonej przez ilość miesięcy, przez które nie pracował. W przypadku pracodawcy, koszty związane z ponownym rozpoczęciem rekrutacji i straconym czasem.

Wysokość odszkodowania można również wskazać na etapie podpisywania umowy przedwstępnej (tak zalecamy). Wówczas każda ze stron będzie wiedziała, jakie są konsekwencje zerwania umowy. Należy jednak pamiętać, że jeśli chcemy starać się o odszkodowanie, należy zacząć ubiegać się o nie w ciągu roku od podpisania umowy. Po tym czasie umowa cywilnoprawna jest nieaktualna i ulega przedawnieniu.

Jak widzisz, promesa zatrudnienia jest świetną opcją dla osób, które potrzebują gwarancji zatrudnienia za jakiś czas. Jej zawarcie jest zobowiązujące i daje poczucie bezpieczeństwa dla pracownika i poręczenia dla pracodawcy. Jeśli zatem zależy Ci na pracy w wybranej firmie w najbliższym czasie, zastanów się nad zawarciem umowy tego typu.

Jeśli masz do nas jakieś pytania lub któraś część wpisu była dla Ciebie niejasna, skorzystaj z sekcji komentarzy. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *