Czym jest nasz test IQ


Test rozwiązało w sumie 10937 osób.
Obecnie test rozwiązuje 

osób.

Pytania w teście IQ dotyczą:

  • analizy ciągłości wzorów rysunkowych
  • porządkowania par obrazków
  • analizy progresywnych zmian wzorów
  • przestawiania rysunków
  • rozkładania elementów graficznych na elementy
Test diagnozuje tak zwaną inteligencję niewerbalną, która jest niezależna od doświadczenia, pochodzenia, wykształcenia itp. Dzięki temu test jest rzetelny i wiarygodny.