Profesjonalny test IQ

Test składa się z 50 pytań opartych o test Bineta-Simona oraz pytania testu WAIS uwzględniające efekt Flynna.
Został on przygotowany przez grupę specjalistów zajmujących się badaniem indukcji logicznej ludzi.
Poziom trudności został odpowiednio zbilansowany, a każda kolejna kategoria pytań jest trudniejsza.
Jeśli chcesz sprawdzić swój iloraz inteligencji, kliknij przycisk Rozpocznij test i rozwiąż test w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

Nasz test:


rozwiązało w sumie 10937 osób.
obecnie rozwiązuje osób.

Pytania w teście IQ dotyczą:

  • analizy ciągłości wzorów rysunkowych
  • porządkowania par obrazków
  • analizy progresywnych zmian wzorów
  • przestawiania rysunków
  • rozkładania elementów graficznych na elementy
Test diagnozuje tak zwaną inteligencję niewerbalną, która jest niezależna od doświadczenia, pochodzenia, wykształcenia itp. Dzięki temu test jest rzetelny i wiarygodny.
Form Submitted Successfully!
We will contact you as soon as possible.
Powered By

Nowoczesny i miarodajny test na inteligencję

Pierwszy test na IQ pojawił się w 1905 i od tamtego czasu przeszedł sporo modyfikacji. Początkowo testował jedynie ogólny poziom inteligencji, z czasem zaczął badać poziom intelektualny uczuciowy i umysłowy.

Nasz test bierze pod uwagę wszystkie aspekty znane dziś człowiekowi, dzięki czemu masz pewność, że wykonując test, otrzymasz wynik zbliżony do oficjalnego testu inteligencji Mensa. Oprócz tego, w teście badana jest umiejętność rozwiązywania różnych zadań i problemów, co sprawia, że nasz test na IQ jest uniwersalny i praktyczny.

Profesjonalny test IQ

Większość testów na inteligencję dostępnych w Internecie stworzonych jest na w oparciu o proste pytania, które nie sprawdzają wielu płaszczyzn działania ludzkiego umysłu. Dodatkowo wiele z nich jest skonstruowane w taki sposób, aby pokazać użytkownikowi, że posiada inteligencję wyższą niż w rzeczywistości.

Nasz test IQ został przygotowany przez specjalistów, którzy od lat zajmują się badaniem indukcji logicznej ludzi. Dzięki temu możesz mieć pewność, że otrzymany wynik będzie bardzo bliski Twojemu realnemu ilorazowi inteligencji. Dodatkowo, wraz z wynikiem otrzymasz wykres poglądowy, który pokaże Ci, w jakiej części społeczeństwa się uplasowałeś.

Zaraz po wykonaniu i opłaceniu, otrzymasz wynik testu IQ, w którym zobaczysz swoją wartość IQ, a także wykres i znaną osobę z bliskim ilorazem inteligencji do Twojej.

Jeżeli więc zależy Ci na otrzymaniu rzetelnego i realnego wyniku testu na inteligencję, rozwiąż 50 powyższych pytań i sprawdź swoje IQ!