Szkolenie Design Thinking. Kiedy i komu jest potrzebne?  

design-thinking

Zastanawiasz się, jak podnieść wartość Twoich produktów i usług w oczach Klientów? Jedną z najskuteczniejszych metod jest ich tworzenie lub udoskonalanie w oparciu o uporządkowany proces Design Thinking. Sprawdź, kto, kiedy i w jaki sposób powinien go poznać, zrozumieć, a potem wdrożyć.

Design Thinking w działaniach projektowych organizacji

Na początek wyjaśnijmy, czym jest Design Thinking. Określa się nim podejście do rozwiązywania problemów oparte na empatii, kreatywności i eksperymentowaniu, skoncentrowane na potrzebach użytkowników. Dzięki niemu można lepiej zrozumieć i spełnić oczekiwania ludzi, tworząc innowacyjne i skuteczne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Design Thinking sprawdza się zarówno w przypadku produktów i usług cyfrowych (np. aplikacje mobilne, sklepy internetowe) albo fizycznych (np. meble, sprzęt elektroniczny), jak i infrastruktury czy zagospodarowania przestrzeni (np. parki, infrastruktura dla niepełnosprawnych itd.).

Istnieje wiele metod stosowania takiego podejścia, zróżnicowanych pod względem procesu, etapów, narzędzi czy pryncypiów. Jedną z nich jest metodyka DTMethod® – wprowadzająca do działań strukturę, która czyni cały proces Design Thinking bardziej przewidywalnymi i łatwiejszym do zaimplementowania w organizacjach. DTMethod® można lepiej poznać i zrozumieć, odbywając akredytowane przez APMG International szkolenie Design Thinking. Szkolenie to wyposaża uczestnika nie tylko w użyteczną wiedzę i narzędzia, ale i przygotowuje do zdania międzynarodowego egzaminu na poziomie Foundation.

Kiedy i komu potrzebne jest szkolenie Design Thinking?

Grupą docelową szkolenia są miedzy innymi osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów, zarządzające projektami oraz produktami, wspierające je czy kreujące strategie organizacji. Należą do nich m.in.: Project Managerowie, SCRUM Masterzy, Product Ownerzy i członkowie zespołów projektowych, Sponsorzy, Trenerzy, Facylitatorzy czy Top Management. Korzystając w swojej pracy z DTMethod, każdy z nich będzie mógł m.in.:

  • minimalizować ryzyko wprowadzenia przez organizację niepotrzebnych lub nieskutecznych rozwiązań,
  • optymalizować wydatki projektowe,
  • uzyskiwać cenne informacje zwrotne od interesariuszy,
  • maksymalizować wartość produktów, usługi i procesów w firmie,
  • poprawić komunikację i organizację pracy w zespołach, zwiększając efektywność działań.

Jak przebiega i co zapewnia szkolenie?

Szkolenie DTMethod® Foundation trwa 3 dni i przeprowadzane jest w języku polskim albo angielskim, online (na żywo) lub stacjonarnie. Każdy jego uczestnik zrozumie, czym jest i jak działa Design Thinking, a także pozna i ustrukturyzuje wiedzę dotyczącą 3 filarów DTMethod®:

  • DTTools – narzędzi Design Thinking wspierających procesy kreatywne;
  • DTRules – zasad podnoszących skuteczność procesów Design Thinking;
  • DTRoles – ról i odpowiedzialności w zespole i procesie.

Umiejętności i wiedza zdobyta w trakcie szkolenia pozwolą uczestnikowi zdać akredytowany egzamin ze znajomości tej metodyki na poziomie Foundation. Dzięki temu uzyska on międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje w tym zakresie.

Zapisy na szkolenie prowadzone są drogą internetową. Można wziąć w nim udział na standardowych warunkach, wybierając dogodny termin. Szkolenie jest także dostępne dla abonentów subskrypcji Inprogress Plus (zapisy wyłącznie przez aplikację Inprogress) zapewniającej dostęp do wielu innych akredytowanych szkoleń w języku polskim. Szczegóły na stronie organizatora.

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *